az

BÀI MỚI ĐĂNG

Đời sống công nhân dệt may được doanh nghiệp quan tâm

Đời sống công nhân dệt may được doanh nghiệp quan tâm

Nếu như trước kia đời sống công nhân dệt may đứng trước nhiều khó khăn, nhiều cuộc đình công diễn ra thường xuyên. Thế...